You appear to be using an outdated version of Internet Explorer. Please note that our site is best viewed in a modern browser such as Firefox (download), Chrome (download) or Safari (download), and works well in the latest version of Internet Explorer (download). Please consider using one of those options instead.If, for any reason, you cannot update at this time, you're welcome to take a look at our previous site, which should display correctly in your browser. Please note, however, that this older version contains old information, and will not be updated!


Old IMG Site

Our site is currently not optimized for viewing on mobile phones. Please visit our site again using a tablet device, or a regular computer. If you need to get in touch with us, please mail us on inmachineghost@gmail.com
Our site is best viewed on your tablet in landscape orientation. Please rotate your device 90 degrees to view our content.
ScarLab

When old men get drunk, the stories they tell...
Oftewel: visserslatijn

Wij komen dit soort verhalen zelf soms ook tegen; in literatuur of poëzie, maar ook in de realiteit van alledag. Het gaat dan om verhalen die iedere verbeelding te boven gaan, maar die desondanks vaak wel echt zijn gebeurd. En dan doorgaans met verstrekkende of onmenselijke gevolgen voor de betrokkenen.

Voor ons zijn dit urgente thema's om mee aan de slag te gaan. Wij proberen ze te vangen in woord, in muziek en soms ook in beelden. We proberen op deze manier te begrijpen wat er is gebeurd, en waarom.

Een aantal van onze pogingen hiertoe zijn in dit ScarLab-domein te vinden: dit materiaal zal soms, maar lang niet altijd, terug komen op volgende in machine ghost projecten. Nummers die worden uitgebracht binnen het ScarLab-domein hebben geen commercieel oogmerk. Ze worden in dit domein bijeen gebracht om onze visie te geven op (meestal hedendaagse) thema's en om hierover met anderen van gedachten te wisselen. Of soms gewoon om een bepaald gevoel te delen.

Een reactie op een of meerdere van de thema's stellen wij daarom zeer op prijs. Je kunt deze sturen via onderstaande contactbutton.