You appear to be using an outdated version of Internet Explorer. Please note that our site is best viewed in a modern browser such as Firefox (download), Chrome (download) or Safari (download), and works well in the latest version of Internet Explorer (download). Please consider using one of those options instead.If, for any reason, you cannot update at this time, you're welcome to take a look at our previous site, which should display correctly in your browser. Please note, however, that this older version contains old information, and will not be updated!


Old IMG Site

Our site is currently not optimized for viewing on mobile phones. Please visit our site again using a tablet device, or a regular computer. If you need to get in touch with us, please mail us on inmachineghost@gmail.com
Our site is best viewed on your tablet in landscape orientation. Please rotate your device 90 degrees to view our content.
Optredens

In machine ghost is een collectief van muzikanten, die in een uniek concept verschillende disciplines bij elkaar voegen. Zo worden klank, woord en beeld op inspirerende wijze verbonden.

Tijdens optredens wordt op een groot scherm eigen beeldmateriaal of het beeldmateriaal van beeldend kunstenaars geprojecteerd dat de muziek ondersteunt en aanvult. Een laptop speelt hierbij op het podium een centrale rol; deze bevat niet alleen het beeldmateriaal maar ook allerlei loops en samples die de performance completeren.

Hieronder volgt een korte impressie van verschillende recente optredens op diverse locaties. Mensen die ons willen boeken voor een optreden kunnen aanvullende informatie raadplegen op de onderstaande sectie "Technische info".